Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất file word [Tải miễn phí]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

Số: ………../HĐTK/06/2021

(Về việc: Thiết kế nội thất …….)

Công trình: ……….
Hạng mục: Thiết kế nội thất căn hộ
Địa điểm: ………..

PHẦN I: CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

 • Căn cứ luật dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
 • Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Invesco Thăng Long.

PHẦN II: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày            tháng           năm 2021. Tại ………………… – TP. Nội, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

 1. Chủ đầu tư: ……….
Đại diện : Số CMTND: Địa chỉ: Điện thoại:     Ông NGUYỄN ……… …………. …………….. 0                                                                                   .

  Email: ……………………….

(Sau đây được gọi là “Chủ đầu tư”)

 • Nhà thầu: CÔNG TY CP TVĐT VÀ XÂY DỰNG INVESCO THĂNG LONG
Đại diện: Số CMTND: Địa chỉ:   Điện thoại:Ông NGUYỄN …….. – Chức vụ: Giám đốc. ………. Cấp ngày …./…./20…. tại ……. ………….. – Hà Nội. 094 95 18 444      /      Email: thicongxaydung24h@gmail.com

(Sau đây được gọi là “Nhà thầu”)

Chủ đầu tư và Nhà thầu được gọi riêng là Bên, gọi chung là Các Bên.

Các bên tại đây thống nhất thỏa thuận như sau

ĐIỀU 1: MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC:

 1.  Chủ đầu tư đồng ý thuê và Nhà thầu đồng ý nhận thực hiện thiết kế nội thất căn hộ  chung cư …. Tòa nhà – …..- Hà Nội. Với các nội dung sau:
  1. Bên B sẽ thực hiện các việc sau đây

– Khảo sát hiện trạng

– Thiết kế bản vẽ phối cảnh 3 chiều

– Thiết kế mặt bằng bố trí nội thất

– Cung cấp hồ sơ chi tiết nội thất (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật)

– Thiết kế chi tiết trần, tường, sàn

– Thiết kế chi tiết hệ thống điện, nước, mạng

– Thiết kế sân vườn, tiểu cảnh (nếu có)

– Tổ chức thi công và giám sát (nếu bên A yêu cầu)

– Đi mua vật liêu cùng bên A theo đúng thiết kế

 1. Hồ sơ thiết kế và Phương thức bàn giao:

a> Hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết gồm:

– Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.

– Phối cảnh tổng thể công trình.

– Các chi tiết nội thất phục vụ thi công.

b> Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ gồm:

– Bảng mô tả chi tiết thi công (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật); mã số sơn tường

– Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).

Phương án được bên A lựa chọn sẽ được in ra với đầy đủ hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết và hồ sơ kỹ thuật khi bên B bàn giao cho bên A khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.

 1.  Yêu cầu về chất lượng: Chất lượng công việc của Nhà thầu thực hiện phải đáp ứng được các yêu cầu của Chủ đầu tư và tuân theo quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành.
 2.  Bao gồm giám sát tác giả và không bao gồm giám sát thi công.

ĐIỀU 2: GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN:

 •  Hình thức của Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  •  Giá trị hợp đồng:  
 • Diện tích căn hộ: 175.25 m2
 • Đơn giá thiết kế: 150.000/m2

175.25 x 150.000 = 26.287.500 đồng

 • Giá trị hợp đồng sau khi làm tròn: 26.000.000 vnđ

(Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu đồng chẵn ./.)

Đơn giá trên không bao gồm các chi phí khác như:

+ Chi phí giám sát thi công công trình;

+ Chi phí mua bảo hiểm thiết kế công trình;

+ Chi phí thuế phải nộp (nếu có)

 • Thanh toán và quyết toán:
 • Thanh toán lần 1:

Chủ đầu tư thanh toán 50% giá trị hợp đồng, ngay sau khi ký hợp đồng. Tương đương với số tiền là: 13.000.000 vnđ (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn ./.)

 • Quyết toán: Chủ đầu tư thanh toán đến 100% giá trị hợp đồng thi công ngay sau khi đơn vị thiết kế bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế cho chủ đầu tư. Tương đương với số tiền là: 13.000.000 vnđ (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn ./.)
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

+ Số tài khoản:    22010000348581

          + Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Đức

+ Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Thăng Long

ĐIỀU 3: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 •    Nhà thầu triển khai thực hiện công việc thiết kế ngay sau khi Hợp đồng này được ký kết.
  •  Bên B sẽ triển khai công việc cho Bên A theo từng giai đoạn:

3.2.1 Giai đoạn 1: Hồ sơ phác thảo ý tưởng bao gồm:

– Các mặt bằng bố trí

– Thuyết minh ý tưởng

– Ảnh minh hoạ

– Các mặt bằng bố trí nội thất.

– Phối cảnh nội thất … phòng

3.2.2 Giai đoạn 2: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công (Bao gồm hồ sơ nội thất và Hồ sơ kỹ thuật) bao gồm:

– Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.

– Phối cảnh tổng thể công trình.

– Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.

– Bảng mô tả vật liệu thi công.

– Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).

 •  Ngày yêu cầu hoàn thành: Trước ngày …/…/2021.
  • Không chịu trách nhiệm về chậm tiến độ trong trường hợp sau:
  • Thời gian ký hợp đồng – ứng tiền sau ngày …/…/2021

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU.

 •  Có trách nhiệm hoàn thành và bàn giao các loại bản vẽ, hồ sơ thiết kế đúng yêu cầu và thời gian cho bên A;
 • ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:

Bên B sẽ không chịu trách nhiệm các nội dung sau :

– Thẩm định giá trị xây lắp thực tế;

– Những tư vấn ngoài phạm vi chuyên môn của công ty;

– Những thay đổi của chủ nhà so với hồ sơ thiết kế ban đầu.

ĐIỀU 6:  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:

 • Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung về diện tích đất, vị trí đất, các tiêu chuẩn xây dựng của địa phương tại địa điểm xây dựng và các yêu cầu của về xây dựng của địa phương cho bên B để phục vụ công tác tư vấn, thiết kế.
 • Thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong hợp đồng này;
 • Chủ đầu tư sẽ cùng bàn bạc và đi tới thống nhất trước khi quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc của Nhà thầu.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này, không đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào vi phạm mà không có sự bàn bạc thống nhất bằng văn bản của cả hai bên sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
 • Trong quá trình thực hiện hai bên phối hợp thường xuyên để thực hiện hợp đồng, nếu có những khó khăn vướng mắc hai bên phải kịp thời thông báo và bàn bạc giải quyết (lập bảng ghi toàn bộ nội dung) trên tinh thần hợp tác và phương thức tự hòa giải được ưu tiên hàng đầu.
 • Các điều khoản không ghi trong hợp đồng này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành bốn (04) bản, Chủ đầu tư giữ hai (02) bản, Nhà thầu giữ hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ  ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU  
  

Link tải mẫu hợp đồng file word tại đây