File template autocad theo TCVN [Update 2021]

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn file cad mẫu “File template autocad theo TCVN” mà mình đã thu thập được từ quá trình làm việc, làm quen với autocad. File giúp ích rất nhiều trong việc tạo nhanh bản vẽ autocad theo các tiêu chuẩn thiết kế mới nhất hiện nay.

Một số TCVN về bản vẽ nói chung và bản vẽ CAD nói riêng gồm

  • TCVN 5571:2012 về bản vẽ xây dựng và khung tên
  • TCVN 4608:1988 về Bản vẽ xây dựng, Chữ và chữ Số
  • TCVN 7608:2013 về Bản vẽ kỹ thuật, tỷ lệ trong bản vẽ.

Download File template autocad theo TCVN

Các bạn có thể không biết rằng, một số công ty khi xem bản vẽ có thể đánh giá mức chuyên nghiệp của kiến trúc sư theo cách quản lí, bố trí các bản vẽ, các khung, các đường nét in.. Nên việc có một file template chuẩn rất quan trọng.

Giữa bản vẽ kiến trúc và bản vẽ kết cấu thì các việc đó cũng được thể hiện khác nhau

template autocad
Hình ảnh các nét in phần kiên trúc
template autocad 1
Hình ảnh các nét in phần kết cấu

Các nét in được nói rõ ràng khi nào thì dùng và được dùng khác nhau ở các loại bản vẽ như thế nào. Còn có các chi tiết block điển hình rất cần thiết:

template autocad 2

Ngoài ra có đầy đủ các khung giấy theo đúng kích thước A4, A3, A2, A1

template autocad

Các bạn có thể tải file template ở link dưới đây:

File template autocad theo TCVN:

download

Trong file có những gì ?

Trong file Template CAD theo TCVN này đã thiết lập:

  • Dạng đường (nét đứt, nét liền, dạng đường cho điện nước,…)
  • Hatch (các loại hatch cho dân xây dựng)
  • Khung tên (các loại từ A0 cho đến A4)
  • Kiểu chữ (kích thước chữ, kiểu chữ Text style)
  • Thư viện các ký hiệu phổ biến trong xây dựng
  • Kiểu ghi kích thước (Dim Style có các khoảng cách, đường net đúng theo TCVN)
  • Layer chuẩn (các layer được thiết lập một cách chuẩn sác)

Kết luận:

Bạn sẽ trở thành chuyên gia CAD và file Template CAD theo TCVN này sẽ giúp bạn khởi tạo bản vẽ nhanh, chuẩn, chuyên nghiệp.

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công!