Xem ngày tốt xấu đầy đủ và chi tiết

Ngày tốt xấu tháng 7 năm 2022 (dương lịch)

Lịch Dương
01
Tháng 07

Lịch Âm
03
Tháng 06

Thứ Sáu ngày 1/7/2022 tức ngày 3/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Mão, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Dương Công Kỵ Nhật (kỵ mọi việc)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 4.5/10 điểm


,

Lịch Dương
02
Tháng 07

Lịch Âm
04
Tháng 06

Thứ Bẩy ngày 2/7/2022 tức ngày 4/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Thìn, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.3/10 điểm


,

Lịch Dương
03
Tháng 07

Lịch Âm
05
Tháng 06

Chủ Nhật ngày 3/7/2022 tức ngày 5/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Tỵ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 5.7/10 điểm


,

Lịch Dương
04
Tháng 07

Lịch Âm
06
Tháng 06

Thứ Hai ngày 4/7/2022 tức ngày 6/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Ngọ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
05
Tháng 07

Lịch Âm
07
Tháng 06

Thứ Ba ngày 5/7/2022 tức ngày 7/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Mùi, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
06
Tháng 07

Lịch Âm
08
Tháng 06

Thứ Tư ngày 6/7/2022 tức ngày 8/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Thân, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.5/10 điểm


,

Lịch Dương
07
Tháng 07

Lịch Âm
09
Tháng 06

Thứ Năm ngày 7/7/2022 tức ngày 9/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Dậu, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
08
Tháng 07

Lịch Âm
10
Tháng 06

Thứ Sáu ngày 8/7/2022 tức ngày 10/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 7.5/10 điểm


,

Lịch Dương
09
Tháng 07

Lịch Âm
11
Tháng 06

Thứ Bẩy ngày 9/7/2022 tức ngày 11/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Hợi, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.5/10 điểm


,

Lịch Dương
10
Tháng 07

Lịch Âm
12
Tháng 06

Chủ Nhật ngày 10/7/2022 tức ngày 12/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Tý, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Hình (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.8/10 điểm


,

Lịch Dương
11
Tháng 07

Lịch Âm
13
Tháng 06

Thứ Hai ngày 11/7/2022 tức ngày 13/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Sửu, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 1.0/10 điểm


,

Lịch Dương
12
Tháng 07

Lịch Âm
14
Tháng 06

Thứ Ba ngày 12/7/2022 tức ngày 14/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Dần, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
13
Tháng 07

Lịch Âm
15
Tháng 06

Thứ Tư ngày 13/7/2022 tức ngày 15/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Mão, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 8.3/10 điểm


,

Lịch Dương
14
Tháng 07

Lịch Âm
16
Tháng 06

Thứ Năm ngày 14/7/2022 tức ngày 16/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Thìn, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
15
Tháng 07

Lịch Âm
17
Tháng 06

Thứ Sáu ngày 15/7/2022 tức ngày 17/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Tỵ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 8.3/10 điểm


,

Lịch Dương
16
Tháng 07

Lịch Âm
18
Tháng 06

Thứ Bẩy ngày 16/7/2022 tức ngày 18/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Ngọ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 1.0/10 điểm


,

Lịch Dương
17
Tháng 07

Lịch Âm
19
Tháng 06

Chủ Nhật ngày 17/7/2022 tức ngày 19/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Mùi, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
18
Tháng 07

Lịch Âm
20
Tháng 06

Thứ Hai ngày 18/7/2022 tức ngày 20/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Thân, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 9.5/10 điểm


,

Lịch Dương
19
Tháng 07

Lịch Âm
21
Tháng 06

Thứ Ba ngày 19/7/2022 tức ngày 21/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Dậu, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
20
Tháng 07

Lịch Âm
22
Tháng 06

Thứ Tư ngày 20/7/2022 tức ngày 22/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
21
Tháng 07

Lịch Âm
23
Tháng 06

Thứ Năm ngày 21/7/2022 tức ngày 23/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Hợi, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 6.5/10 điểm


,

Lịch Dương
22
Tháng 07

Lịch Âm
24
Tháng 06

Thứ Sáu ngày 22/7/2022 tức ngày 24/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Tý, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Hình (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 4.3/10 điểm


,

Lịch Dương
23
Tháng 07

Lịch Âm
25
Tháng 06

Thứ Bẩy ngày 23/7/2022 tức ngày 25/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Sửu, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
24
Tháng 07

Lịch Âm
26
Tháng 06

Chủ Nhật ngày 24/7/2022 tức ngày 26/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Dần, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
25
Tháng 07

Lịch Âm
27
Tháng 06

Thứ Hai ngày 25/7/2022 tức ngày 27/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.8/10 điểm


,

Lịch Dương
26
Tháng 07

Lịch Âm
28
Tháng 06

Thứ Ba ngày 26/7/2022 tức ngày 28/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Thìn, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 3.0/10 điểm


,

Lịch Dương
27
Tháng 07

Lịch Âm
29
Tháng 06

Thứ Tư ngày 27/7/2022 tức ngày 29/6/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Tỵ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.8/10 điểm


,

Lịch Dương
28
Tháng 07

Lịch Âm
01
Tháng 07

Thứ Năm ngày 28/7/2022 tức ngày 1/7/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.2/10 điểm


,

Lịch Dương
29
Tháng 07

Lịch Âm
02
Tháng 07

Thứ Sáu ngày 29/7/2022 tức ngày 2/7/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Mùi, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 8.0/10 điểm


,

Lịch Dương
30
Tháng 07

Lịch Âm
03
Tháng 07

Thứ Bẩy ngày 30/7/2022 tức ngày 3/7/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Thân, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 4.5/10 điểm


,

Lịch Dương
31
Tháng 07

Lịch Âm
04
Tháng 07

Chủ Nhật ngày 31/7/2022 tức ngày 4/7/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Dậu, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm