Mẫu hợp đồng thi công và lắp đặt nội thất đầy đủ và chặt chẽ

Link tải file Word trên Google Driver. Mẫu hợp đồng thi công và lắp đặt nội thất đầy đủ, chặt chẽ nhất, được sử dụng rộng rãi và mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, Có thể áp dụng cho mọi loại công trình xây dựng khác nhau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: ……………./HĐKT

(Về việc: Sản xuất lắp đặt đồ gỗ nội thất)

Công trình: Cải tạo và Hoàn thiện căn hộ chung cư
Hạng mục: Sản xuất và lắp đặt đồ gỗ nội thất
Địa điểm: Căn hộ …………. – Tòa ……….. – Số ……………… – Hà Nội

PHẦN I: CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

 • Căn cứ luật dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
 • Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Invesco Thăng Long.

PHẦN II: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm 2020. Tại Căn hộ ……… – Tòa ………… – 83B ………….., Hà Nội, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

 1. Chủ đầu tư:
Ông : Địa chỉ: Điện thoại:     ……………….. ……………. .                                                                              .

(Sau đây được gọi là “Chủ đầu tư”)

 • Nhà thầu:
Tên giao dịch:   Địa chỉ:   Điện thoại: Người đại diện: Và Số CMND:CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG INVESCO THĂNG LONG Thôn Đụn Dương, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. (+844)33.600.668/  094 95 18 444 Ông PHẠM NGỌC HẬU – Chức vụ Giám đốc Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC – Chức vụ: Đội trưởng …………….. Cấp ngày …………… tại Bắc Ninh

(Sau đây được gọi là “Nhà thầu”)

Chủ đầu tư và Nhà thầu được gọi riêng là Bên, gọi chung là Các Bên

Các bên tại đây thống nhất thỏa thuận như sau

ĐIỀU 1: MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC:

 • Chủ đầu tư đồng ý thuê và Nhà thầu đồng ý nhận thực hiện thi công sản xuất và lắp đặt đồ gỗ nội thất cho căn hộ …………….. – Tòa ………………. – Số …………………….- Hà Nội theo Phụ lục số 01 đính kèm Hợp đồng.
 • Yêu cầu về chất lượng: Chất lượng công việc của Nhà thầu thực hiện phải đáp ứng được các yêu cầu của Chủ đầu tư theo Bản vẽ thiết kế thi công và tuân theo quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành.

ĐIỀU 2: GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN:

 • Hình thức của Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  • Giá trị hợp đồng:  

Giá trị hợp đồng: ……………… đồng

(Bằng chữ: …………………..triệu đồng chẵn ./.)

 • Đơn giá và khối lượng chi tiết được thể hiện trong bảng phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày….. tháng…..năm 2020. Phụ lục hợp đồng số 1 là thành phần không thể thiếu của hợp đồng này.
 • Đơn giá trên không bao gồm các chi phí khác như:

+ Chi phí đặt cọc thi công cho ban quản lý tòa nhà ………;

+ Chi phí mua bảo hiểm công trình;

+ Và các chi phí khác phải nộp cho ban quản lý tòa nhà theo quy định hiện hành.

 • Đơn giá hợp đồng là không đổi. Đơn giá hợp đồng bao gồm tất cả các chi phí để thực hiện Công việc: toàn bộ chi phí, phí, lợi nhuận và tất cả các loại thuế liên quan đến Công việc theo đúng quy định của pháp luật.
 • Nhà thầu phải tự chịu mọi rủi ro liên quan đến chi phí thực hiện Công việc và Nhà thầu được xem như đã có được tất cả các thông tin cần thiết và đã tính đến tất cả các tình huống có thể ảnh hưởng tới chi phí khi xác định đơn giá hợp đồng;
  • Thanh toán và quyết toán:
 • Thanh toán lần 1:

 Chủ đầu tư thanh toán 50% giá trị hợp đồng, ngay sau khi ký hợp đồng, tương đương với số tiền là:

…………000.000 vnđ (Bằng chữ: ………………….. triệu đồng chẵn ./.)

 • Thanh toán lần 2:

 Chủ đầu tư thanh toán tiếp 20% giá trị hợp đồng thi công ngay sau khi đơn vị thi công vận chuyển đồ nội thất đến công trình và được chủ đầu tư nghiệm thu đồng ý cho lắp đặt. (không quá 05 ngày kể từ khi bắt đầu lắp đặt), tương đương với số tiền là: ………..000.000 vnđ (Bằng chữ: …………… triệu hai trăm nghìn đồng chẵn ./.)

 • Quyết toán: Chủ đầu tư thanh toán đến 100% giá trị hợp đồng thi công ngay sau khi nghiệm thu các hạng mục nội thất theo phụ lục đính kèm hợp đồng này (không quá 07 ngày kể từ khi nhận thông báo hoàn thiện). Giá trị thanh toán lần cuối căn cứ trên giá trị của Bảng quyết toán.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

+ Số tài khoản:    ……………………

          + Chủ tài khoản: ………………..

+ Tại ngân hàng: Ngân hàng …………………

ĐIỀU 3: ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG

Chi phí phát sinh chỉ được tính nếu công việc của Nhà thầu gia tăng phạm vi công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư

ĐIỀU 4: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 • Nhà thầu triển khai thực hiện các công việc thi công ngay sau khi Hợp đồng này được ký kết.
 • Thời gian thi công 60 ngày kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU.

 • Nhà thầu thi công theo đúng tiến độ, chất lượng, biện pháp đảm bảo chất lượng và an toàn.
 • Nhà thầu phải thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm, và quá trình thực hiện công việc của mình. Công việc được thực hiện bởi Nhà thầu phải do các nhà chuyên môn có đủ điều kiện năng lực theo qui định của pháp luật, trình độ thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.
 • Nhà thầu sẽ phải tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của đại diện Ban Quản Lý tòa nhà …………….., ngoại trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.
 • Trong quá trình thi công nếu có sai phạm theo quy định của …………. thì Nhà thầu phải chịu mọi mức phạt theo quy định của ……………
 • Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành phần công việc do Nhà thầu thi công trong vòng 12 tháng kể từ ngày chủ đầu tư chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công việc.

ĐIỀU 6:  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:

 • Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp mọi khoản chi phí trong quy định của ban quản lý tòa nhà ………………..
 • Khi phát hiện các sai phạm về chất lượng, quy cách sản phẩm không đạt yêu cầu của Nhà thầu thì phải buộc nhà thầu dừng công việc và yêu cầu khắc phục hậu quả;
 • Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho Nhà thầu các thông tin, tài liệu liên quan đến công việc của Nhà thầu trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của Nhà thầu;
 • Chủ đầu tư sẽ cùng hợp tác với Nhà thầu, tạo điều kiện đến mức tối đa cho Nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Thanh toán:

Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong hợp đồng này;

 • Chủ đầu tư sẽ cùng bàn bạc và đi tới thống nhất trước khi quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc của Nhà thầu.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này, không đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào vi phạm mà không có sự bàn bạc thống nhất bằng văn bản của cả hai bên sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
 • Trong quá trình thực hiện hai bên phối hợp thường xuyên để thực hiện hợp đồng, nếu có những khó khăn vướng mắc hai bên phải kịp thời thông báo và bàn bạc giải quyết (lập bảng ghi toàn bộ nội dung) trên tinh thần hợp tác và phương thức tự hòa giải được ưu tiên hàng đầu.
 • Trong trường hợp phải lập thêm các phụ lục Hợp đồng của Nhà thầu thì các tài liệu này được coi là một phần của Hợp đồng.
 • Các điều khoản không ghi trong hợp đồng này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành bốn (04) bản, Chủ đầu tư giữ hai (02) bản, Nhà thầu giữ hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

Link tải: Mẫu hợp đồng thi công và lắp đặt nội thất file word

Xem thêm: