Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở đô thị 2020

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở đô thị 2020 dưới đây được ban hành kèm theo Phụ lục số 1 Thông tư  số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Phạm vi áp dụng trên toàn quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Xem thêm:

Kính gửi: UNBD Quận/Huyện/Xã……………………………………

1. Tên chủ đầu tư: (Ghi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)………………………………………………………………………………………..

– Người đại diện: ………………………………………….

(Nếu người đại diện khác với người có quyền sử dụng đất thì cần kèm theo giấy ủy quyền của chủ sở hữu lô đất)

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Số nhà: …………….. Đường ……………………………  Phường (xã) …………………………………………………………………….

– Tỉnh, thành phố:………………………………………………………

– Số điện thoại: ………………………………….

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Lô đất số:………………….Diện tích ………………………………………. m2.

– Tại: ………………………………………………….. Đường: ……………………………………………………………

– Phường (xã) …………………………………………. Quận (huyện)……………………………………………………

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………..

– Nguồn gốc đất: ……………………………………………………………..

Xem thêm: Báo giá xây nhà trọn gói 2020

3. Nội dung xin phép: ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Loại công trình: ………………………………….  Cấp công trình: ……………………………………………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………  m2.

– Tổng diện tích sàn: ……………………………………………………………………………………………………………………………  m2.

– Chiều cao công trình: ……………………………………………………………………………………………………………………………  m.

– Số tầng: ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ……………………………………………………………………………………………………………………………

xem thêm: Báo giá thiết kế nhà đẹp giá rẻ 2020

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………………

  • Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………….. Điện thoại: ……………………………………………………………

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………………………….cấp ngày ……………………………………………………………………………………………………………………………

  • Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………………………

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ……………………………………………………………………………………………………………………………  tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                         ……, ngày ….. tháng …. năm ….

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Linh tải: Đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở đô thị 2020

Xem thêm: