Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn 2020

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn 2020 dưới đây được ban hành kèm theo Phụ lục số 1 Thông tư  số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Phạm vi áp dụng trên toàn quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Xem thêm:

Kính gửi: UBND xã ………………………………………………….

1. Tên chủ hộ gia đình:  …………………………………………. ……………………….

– Số chứng minh thư: …………………………Ngày cấp: ………………………………

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại: ……………………….. …………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………… ……………………………….

Xem thêm: Báo giá xây nhà trọn gói 2020

3. Nội dung đề nghị cấp phép xây dựng: …………………………………

– Diện tích xây dựng tầng một …………………..m2 ……………………………….

– Tổng diện tích sàn ………………….. m2 ……………………………………………….

– Chiều cao công trình ………………..m; số tầng  ………………………………….

xem thêm: Báo giá thiết kế nhà đẹp giá rẻ 2020

4. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1-

2-

                                                          ……..,ngày……..tháng……..năm……..

Người làm đơn

               (Ký ghi rõ họ tên)

Linh tải: Đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn 2020

Xem thêm:

QUÝ KHÁCH CÓ YÊU CẦU THIẾT KẾ - THI CÔNG VUI LÒNG LIÊN HỆ
Hotline:  0976.067.303  –  094.95.18.444
Email: thicongxaydung24h@gmail.com
Facebook: facebook.com/thicong24h