Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở

2018

Xây dựng Thăng Long gửi đến quý vị mẫu “Đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở mới nhất 2018″

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………

  1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ):…………………………………………………………….

– CMND số………… cấp ngày……………………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………

– Số nhà:……………….. đường:…………………………………………………………….

– Phường (Xã)………………………… quận (Huyện):…………………………………..

– Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………

– Số điện thoại:………………………………………………………………………………..

  1. Địa điểm xây dựng:

– Lô đất số:………… diện tích…………………………………………m2

– Tại số nhà:…………… đường:…………………………………………………………….

– Phường (Xã)………… quận (Huyện)…………………………………………………..

– Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………

– Nguồn gốc đất:………………………………………………………………………………

– Chứng chỉ quy hoạch số (Nếu có) số:………………………………………………..

  1. Nội dung xin phép xây dựng:

– Loại công trình:……. ……………… cấp công trình……………………………

– Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng:…… tầng. (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

  1. Đơn vị hoặc người thiết kế:

– Địa chỉ:……………….. ……………………………………………điện thoại:………….

– Giấy phép hành nghề (Đối với nhà có chiều cao trên 3 tầng và diện tích sàn trên 200m2)

  1. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế:

– Địa chỉ:……………….. điện thoại:……………………………………………………….

– Giấy phép hành nghề số……….cấp ngày…………………………………………

  1. Lời cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp; nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Link (Google Drive) tải file Word tại đây

QUÝ KHÁCH CÓ YÊU CẦU THIẾT KẾ - THI CÔNG VUI LÒNG LIÊN HỆ
Hotline:  0976.067.303  –  094.95.18.444
Email: thicongxaydung24h@gmail.com
Facebook: facebook.com/thicong24h